Analiza vode April 1/2013

LABORATORIJSKA ANALIZA PITNE VODE  593PV/13 z dne 8.4.2013

 

  METODA ENOTA REZULTAT PREISKANA KOLIČINA KRITERIJ
E.coli SIST EN ISO 9308-1:2001 CFU/100ml ni najdeno 100 ml 0
Koliformne bakterije SIST EN ISO 9308-1:2001 CFU/100ml ni najdeno 100 ml 0
Št.kolonij pri 22°C SIST EN ISO 6222:1999 CFU/ml ni najdeno 1 ml /
Št.kolonij pri 36°C SIST EN ISO 6222:1999 CFU/ml najdeno <4 1 ml 100

OPOMBE: vrednosti rezultata od 4 do 9 so ocenjene vrednosti

Vzorec- pitne vode, odvzet dne 4.4.2013 v oskrbovalnem območju V V TURNIŠČE (Črpališče ) je bil glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, 5t. 19/04,35/04,26/06,92106 in 25/09:

  • porodilo o preskusu vode protokolna Stev. 593PV/13 z dne 8.4.2013

Prejšnje analize si lahko ogledate tukaj

 

© 2017 Varaš d.o.o. Izdelava Matej Vnuk s.p.