V sklopu vodooskrbe s pitno vodo – sistem A, izvajanje monitoringa kvalitete pitne vode na območju Občine Turnišče od začetka leta 2016 zagotavlja družba Eko-Park d.o.o. iz Lendave.

Rezultati so za celoten sistem A dostopni na spletnem linku: http://eko-park.si/voda-monitoring

 

Voda

© 2017 Varaš d.o.o. Izdelava Matej Vnuk s.p.