Osnovni podaki o subjektu

Status subjekt: vpisan

Datum vpisa subjekta v sodni register: 14.04.2011

Matična številka: 3956601000

Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 97308285

Firma: Javno podjetje VARAŠ, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče.

Skrajšana firma: JP VARAŠ d.o.o.

Sedež: Turnišče

Poslovni naslov: Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, dejavnosti se lahko opravljajo tudi na drugih lokacijah oziroma v drugih poslovnih prostorih.

Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Osnovni kapita: 7.500,00 EUR

Število delnic: ni vpisa

Vrsta organa nadzora: Nadzorni svet

© 2017 Varaš d.o.o. Izdelava Matej Vnuk s.p.